Έχουμε όλες τις λύσεις για εσάς!


Ασφάλεια Μεγάλης Επιχείρησης

Συνδυάζοντας την παγκόσμια τεχνογνωσία με τη βαθιά και πολυετή γνώση των αναγκών της ελληνικής αγοράς, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε την καλύτερη λύση για την ασφάλιση βιομηχανικών και εμπορικών κινδύνων. Γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος κλάδος. Γι’ αυτό και δημιουργήσαμε ένα εξειδικευμένο τμήμα με άρτια καταρτισμένους τεχνικούς συμβούλους και μηχανικούς, που μας επιτρέπει να αναλάβουμε την ασφάλιση οποιουδήποτε μεγάλου βιομηχανικού και εμπορικού κινδύνου. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο διαμορφώνεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας και το είδος της επιχείρησής σας προσφέροντας πλήθος καλύψεων, από απλή Πυρκαγιά έως και κατά Παντός Κινδύνου.

Μεγάλη Επιχείρηση
Μεγαλύτερη ανάγκη για ασφάλεια!

Τι καλύπτουμε:
Οικοδομές, πάγιο μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό εργοστασίων και εμπορικών εγκαταστάσεων.
Αποθέματα εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια αποθήκευσης.
Προϊόντα και πρώτες ύλες.
Χρήματα, εργαλεία και περονοφόρα οχήματα, εντός του χώρου των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων.

Σε ποιους απευθύνεται;

Νοσοκομεία, Σχολεία, Ξενοδοχεία, Κτίρια Γραφείων.
Χημικά & Πλαστικά, Ξυλουργεία.
Βιομηχανίες Τσιμέντου, Κεραμικών, Ειδών Υγιεινής.
Ενέργεια & Θέρμανση.
Τρόφιμα & Ποτά, Καπνός.
Μεταλλουργία, Βιομηχανία οχημάτων.
Φαρμακευτική βιομηχανία.
Αεροδρόμια και λοιπές εγκαταστάσεις υποδομών.
Υφάσματα & Ένδυση.
Επεξεργασία Χάρτου, Τυπογραφεία, Γραφικές Τέχνες.
Εμπορικά κέντρα, Αλυσίδες Καταστημάτων, Πολιτιστικές εγκαταστάσεις και εκθέσεις.

Επικοινωνήστε πατώντας εδώ για να δείτε ποιο πλάνο σας ταιριάζει.

Ολοκληρωμένη Προστασία

Για ολοκληρωμένη Προστασία, προσθέστε στο πρόγραμμα σας:

Κάλυψη Διακοπής Εργασιών:
Με αυτή την προσθήκη στο ασφαλιστήριό σας, αποζημιώνεστε για την απώλεια κερδών καθώς και για τυχόν πρόσθετα έξοδά σας αν μειωθεί ο τζίρος σας ή αυξηθεί το κόστος παραγωγής. Ισχύει σε περίπτωση καταστροφής των περιουσιακών στοιχείων τα οποία χρησιμοποιείτε για την επαγγελματική σας δραστηριότητα ή αυτά των προμηθευτών ή πελατών σας, από τους κινδύνους που επιλέξετε.
Κάλυψη Ασφάλισης Χρημάτων:
Με την κάλυψη αυτή, είστε απόλυτα προστατευμένοι από οικονομικές απώλειες που μπορεί να έχει η επιχείρησή σας σε περίπτωση κλοπής, ληστείας ή δόλιας πράξης υπαλλήλου.

Επικοινωνήστε πατώντας εδώ για να δείτε ποιο πλάνο σας ταιριάζει.