Έχουμε όλες τις λύσεις για την καθημερινότητα σας


Αστική Ευθύνη Ιδιωτών

Καθημερινά μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με καταστάσεις, που καθιστούν είτε εσάς είτε κάποιον από την οικογένειά σας υπεύθυνο για τη βλάβη κάποιου τρίτου. Στην Allianz μπορείτε να είστε ήσυχοι για την ευθύνη σας απέναντί τους, επιλέγοντας ένα πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης.

Τα προγράμματα Ασφάλειας Ζωής Allianz και οι συμπληρωματικές καλύψεις τους για ασθένεια ή ατύχημα, σας βοηθούν να εξασφαλίσετε:

Τι ορίζει η Αστική Ευθύνη;


Πρόκειται για την περίπτωση που κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο από αμέλεια, την οποία και υποχρεούται να αποκαταστήσει. Από το Αστικό Δίκαιο πηγάζει η Αστική Ευθύνη για αποκατάσταση της ζημιάς, που προκάλεσε κάποιος σε τρίτο παράνομα και υπαίτια. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας στις Ασφαλίσεις Περιουσίας & Ατυχημάτων, μάς επιτρέπουν να σχεδιάζουμε λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Εξερευνήστε τα προγράμματά μας.


Διαθέσιμα Προγράμματα:

Ασφάλεια Ιδιοκτήτη Ποδηλάτου.
Ασφάλεια Διαχειριστή Πολυκατοικίας.
Ασφάλεια Κατασκευαστή Κτιρίου.
Ασφάλεια Οικογενειάρχη.
Ασφάλεια Ιδιοκτήτη Κατοικίας
Ασφάλεια Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου Ζώου
Ασφάλεια Φοιτητών

Επικοινωνήστε πατώντας εδώ για να δείτε ποιο πλάνο σας ταιριάζει.

Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος

Μην αφήσετε την τύχη να καθορίσει την ευημερία της οικογένειάς σας. Ένα ατύχημα μπορεί να επηρεάσει τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό και άρα το μέλλον της οικογένειάς σας.

Με τα προγράμματα Ασφάλειας Προσωπικού Ατυχήματος Allianz:
εξασφαλίζετε ένα κεφάλαιο στην οικογένειά σας σε περίπτωση απώλειας ζωής ή αναπηρίας από ατύχημα
επιλέγετε τις προαιρετικές καλύψεις που σας ταιριάζουν.
απολαμβάνετε προσιτά ασφάλιστρα.

Επικοινωνήστε πατώντας εδώ για να δείτε ποιο πλάνο σας ταιριάζει.